صواب يا ثواب ؟!


بعضي قرآن را براي پاداش و ثواب مي خوانند به همين دليل بيشتر به كميت ميزان تلاوت اهميت مي دهند
 و با شتاب از آيات مي گذرند .اما برخي هم براي يافتن راه صواب و دريافت نور هدايت مي خوانند و به همين دليل از تك تك آيات با تامل و تعمق عبور مي كنند تا شايد اندكي به مغز و معنا و جواهراتي كه در ژرفاي اين درياي عظيم و عميق نهاده شده دست يابند و طبيعي است كه با چنين خواندني است كه مي توان به بركات معنوي قرآن دست يافت .


قرآن معدن معرفت و ايمان است براي آنكه تشنه تعالي باشد .

 هنگام تلاوت  حجاب ها زدوده مي رود كه به معناي واقعي به عظمت خداوند و حرمت كلام او پي برده و تقواي اوليه را داراست و از هبوط مجدد مي هراسد .

قرآن بهترين برنامه براي زندگي سعادتمند است .

قرآن قدر و قيمت انسان را و ثروت و سرمايه هاي او را نشانش مي دهد .

شناخت خدا و معرفت و محبت و مطيع شدن  از مهمترين محصولات باغ قرآن است .

قرآن راه راست و راه سلوك و تهذيب را به انسان تعليم مي دهد

احوال دوستان خدا و دشمنان او را در دو جهان باز گو مي كند

عاقبت گذشتگان را براي عبرت ما بيان مي كندطريق مهار نفس و راه در امان شدن از شيطان را به انسان مي آموزد

قرآن بهترين و مهربانترين معلم و موعظه گر است .

قرآن شفا و شفيع است ...

ريسماني از نور  و نردباني است كه مي توان بوسيله آن از چاه دنيا بيرون آمد .

و........همه مي دانيم قرآن چيست و چه مي گويد امابا وجود اين همه ثمرات تنها دنبال ثواب بودن كار درستي است ؟!
نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

آريانا.Z
#32 آريانا.Z 1388-06-15 07:29
پيشتر ها از درد تنهايي به يافتن كسي كه حرف دلم را بفهمد و سخني بگويد كه آرامم كند گشتم كه نيافتم.وقتي دعا مي كردم و از تنهايي به درگاه خدا ناله مي كردم وبا او سخن مي گفتم وآرزوي آن را داشتم كه فقط براي لحظه اي جاي موسي كليم الله باشم تا پروردگارم هم سخني بگويد و پاسخي دهد.
به خود كه آمدم فهميدم چقدر غافلم... كلام و سخنش و وصف تمامي احوالاتم و پاسخگويي او و درمان دردهايم پيش روي من است و من در آسمان و زير زمين و بيابان و خيابان به دنبال صدا و سخني از او هستم تا همدم تنهاييم باشد و سخنگوي با من....... و اين شعر وصف حال شد
(((اي قوم به حج رفته كجاييد .....معشوق همين جاست بياييد)))
از آن روز سكوت و تنهايي برايم بسيار كم رنگ شده است.
من با دعا و نيايشم با او سخن مي گويم و او با قرآنش پاسخم ميدهد.
نقل قول کردن
آريانا.Z
#31 آريانا.Z 1388-06-15 07:29
پيشتر ها از درد تنهايي به يافتن كسي كه حرف دلم را بفهمد و سخني بگويد كه آرامم كند گشتم كه نيافتم.وقتي دعا مي كردم و از تنهايي به درگاه خدا ناله مي كردم وبا او سخن مي گفتم وآرزوي آن را داشتم كه فقط براي لحظه اي جاي موسي كليم الله باشم تا پروردگارم هم سخني بگويد و پاسخي دهد.
به خود كه آمدم فهميدم چقدر غافلم... كلام و سخنش و وصف تمامي احوالاتم و پاسخگويي او و درمان دردهايم پيش روي من است و من در آسمان و زير زمين و بيابان و خيابان به دنبال صدا و سخني از او هستم تا همدم تنهاييم باشد و سخنگوي با من....... و اين شعر وصف حال شد
(((اي قوم به حج رفته كجاييد .....معشوق همين جاست بياييد)))
از آن روز سكوت و تنهايي برايم بسيار كم رنگ شده است.
من با دعا و نيايشم با او سخن مي گويم و او با قرآنش پاسخم ميدهد.
نقل قول کردن
آريانا.Z
#30 آريانا.Z 1388-06-15 07:29
پيشتر ها از درد تنهايي به يافتن كسي كه حرف دلم را بفهمد و سخني بگويد كه آرامم كند گشتم كه نيافتم.وقتي دعا مي كردم و از تنهايي به درگاه خدا ناله مي كردم وبا او سخن مي گفتم وآرزوي آن را داشتم كه فقط براي لحظه اي جاي موسي كليم الله باشم تا پروردگارم هم سخني بگويد و پاسخي دهد.
به خود كه آمدم فهميدم چقدر غافلم... كلام و سخنش و وصف تمامي احوالاتم و پاسخگويي او و درمان دردهايم پيش روي من است و من در آسمان و زير زمين و بيابان و خيابان به دنبال صدا و سخني از او هستم تا همدم تنهاييم باشد و سخنگوي با من....... و اين شعر وصف حال شد
(((اي قوم به حج رفته كجاييد .....معشوق همين جاست بياييد)))
از آن روز سكوت و تنهايي برايم بسيار كم رنگ شده است.
من با دعا و نيايشم با او سخن مي گويم و او با قرآنش پاسخم ميدهد.
نقل قول کردن
آريانا.Z
#29 آريانا.Z 1388-06-15 07:29
پيشتر ها از درد تنهايي به يافتن كسي كه حرف دلم را بفهمد و سخني بگويد كه آرامم كند گشتم كه نيافتم.وقتي دعا مي كردم و از تنهايي به درگاه خدا ناله مي كردم وبا او سخن مي گفتم وآرزوي آن را داشتم كه فقط براي لحظه اي جاي موسي كليم الله باشم تا پروردگارم هم سخني بگويد و پاسخي دهد.
به خود كه آمدم فهميدم چقدر غافلم... كلام و سخنش و وصف تمامي احوالاتم و پاسخگويي او و درمان دردهايم پيش روي من است و من در آسمان و زير زمين و بيابان و خيابان به دنبال صدا و سخني از او هستم تا همدم تنهاييم باشد و سخنگوي با من....... و اين شعر وصف حال شد
(((اي قوم به حج رفته كجاييد .....معشوق همين جاست بياييد)))
از آن روز سكوت و تنهايي برايم بسيار كم رنگ شده است.
من با دعا و نيايشم با او سخن مي گويم و او با قرآنش پاسخم ميدهد.
نقل قول کردن
مهناز ~
#28 مهناز ~ 1388-06-12 21:48
دوست خوبم سلام

مطالب مهرآمیزت را همیشه می خوانم و خوشنود می شوم در ضمن من چند وقت قبل کتابی را می خواندم که فکر می کنم مورد علاقه ات باشد. کتاب -گفت و گو درباره عقلانیت و نوگرایی- که مجموعه مصاحبه های محمد صادقی با اندیشمندان است در آن کتاب آقای صادقی مصاحبه ای با استاد مصطفی ملکیان با عنوان معنویت و عقلانیت دارد که مطمئن هستم به مطالعه اش می ارزد چرا که محتوای خوبی دارد و پرسشهای اساسی اش درباره فقدان معنویت در جهان امروز است. این کتاب به چاپ دوم هم رسیده و انتشارات پایان آن را منتشر کرده.
پیشنهاد می کنم بعد از مطالعه کتاب نظرت را در چارچوب یک یادداشت بنویسی چون مشتاقم ببینم درباره این اثر چطور فکر می کنی؟

من از طرفدارهای همیشگی مطالب ات هستم و همه را دنبال می کنم البته بعضی اوقات درس و دانشگاه مانع میشه ولی شکر خدا الان تابستان است.

موفق و شاداب باشی

مهناز


م.اقدسي : سلام مهناز عزيز و مهربان . براي معرفي كتاب از لطفتان بينهايت ممنونم . حتما مي خوانمش . منتها بعد از ماه مبارك ...چون فعلا مشغول مطالعه تفسير قرآن هستم ...
نقل قول کردن
مهناز ~
#27 مهناز ~ 1388-06-12 21:48
دوست خوبم سلام

مطالب مهرآمیزت را همیشه می خوانم و خوشنود می شوم در ضمن من چند وقت قبل کتابی را می خواندم که فکر می کنم مورد علاقه ات باشد. کتاب -گفت و گو درباره عقلانیت و نوگرایی- که مجموعه مصاحبه های محمد صادقی با اندیشمندان است در آن کتاب آقای صادقی مصاحبه ای با استاد مصطفی ملکیان با عنوان معنویت و عقلانیت دارد که مطمئن هستم به مطالعه اش می ارزد چرا که محتوای خوبی دارد و پرسشهای اساسی اش درباره فقدان معنویت در جهان امروز است. این کتاب به چاپ دوم هم رسیده و انتشارات پایان آن را منتشر کرده.
پیشنهاد می کنم بعد از مطالعه کتاب نظرت را در چارچوب یک یادداشت بنویسی چون مشتاقم ببینم درباره این اثر چطور فکر می کنی؟

من از طرفدارهای همیشگی مطالب ات هستم و همه را دنبال می کنم البته بعضی اوقات درس و دانشگاه مانع میشه ولی شکر خدا الان تابستان است.

موفق و شاداب باشی

مهناز


م.اقدسي : سلام مهناز عزيز و مهربان . براي معرفي كتاب از لطفتان بينهايت ممنونم . حتما مي خوانمش . منتها بعد از ماه مبارك ...چون فعلا مشغول مطالعه تفسير قرآن هستم ...
نقل قول کردن
مهناز ~
#26 مهناز ~ 1388-06-12 21:48
دوست خوبم سلام

مطالب مهرآمیزت را همیشه می خوانم و خوشنود می شوم در ضمن من چند وقت قبل کتابی را می خواندم که فکر می کنم مورد علاقه ات باشد. کتاب -گفت و گو درباره عقلانیت و نوگرایی- که مجموعه مصاحبه های محمد صادقی با اندیشمندان است در آن کتاب آقای صادقی مصاحبه ای با استاد مصطفی ملکیان با عنوان معنویت و عقلانیت دارد که مطمئن هستم به مطالعه اش می ارزد چرا که محتوای خوبی دارد و پرسشهای اساسی اش درباره فقدان معنویت در جهان امروز است. این کتاب به چاپ دوم هم رسیده و انتشارات پایان آن را منتشر کرده.
پیشنهاد می کنم بعد از مطالعه کتاب نظرت را در چارچوب یک یادداشت بنویسی چون مشتاقم ببینم درباره این اثر چطور فکر می کنی؟

من از طرفدارهای همیشگی مطالب ات هستم و همه را دنبال می کنم البته بعضی اوقات درس و دانشگاه مانع میشه ولی شکر خدا الان تابستان است.

موفق و شاداب باشی

مهناز


م.اقدسي : سلام مهناز عزيز و مهربان . براي معرفي كتاب از لطفتان بينهايت ممنونم . حتما مي خوانمش . منتها بعد از ماه مبارك ...چون فعلا مشغول مطالعه تفسير قرآن هستم ...
نقل قول کردن
مهناز ~
#25 مهناز ~ 1388-06-12 21:48
دوست خوبم سلام

مطالب مهرآمیزت را همیشه می خوانم و خوشنود می شوم در ضمن من چند وقت قبل کتابی را می خواندم که فکر می کنم مورد علاقه ات باشد. کتاب -گفت و گو درباره عقلانیت و نوگرایی- که مجموعه مصاحبه های محمد صادقی با اندیشمندان است در آن کتاب آقای صادقی مصاحبه ای با استاد مصطفی ملکیان با عنوان معنویت و عقلانیت دارد که مطمئن هستم به مطالعه اش می ارزد چرا که محتوای خوبی دارد و پرسشهای اساسی اش درباره فقدان معنویت در جهان امروز است. این کتاب به چاپ دوم هم رسیده و انتشارات پایان آن را منتشر کرده.
پیشنهاد می کنم بعد از مطالعه کتاب نظرت را در چارچوب یک یادداشت بنویسی چون مشتاقم ببینم درباره این اثر چطور فکر می کنی؟

من از طرفدارهای همیشگی مطالب ات هستم و همه را دنبال می کنم البته بعضی اوقات درس و دانشگاه مانع میشه ولی شکر خدا الان تابستان است.

موفق و شاداب باشی

مهناز


م.اقدسي : سلام مهناز عزيز و مهربان . براي معرفي كتاب از لطفتان بينهايت ممنونم . حتما مي خوانمش . منتها بعد از ماه مبارك ...چون فعلا مشغول مطالعه تفسير قرآن هستم ...
نقل قول کردن
رضا
#24 رضا 1388-06-12 21:34
با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزیز و گرامی و قلم توانمندتان و آرزوی تندرستی و سعادتمندی شما در تمامی مراحل زندگانی ،و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پربرکت و پر فضیلت.و تبریک میلاد با سعادت کریم اهل بیت حسن ابن علی (ع) .. باستحضار حضرت عالی میرساند کلبه درویشی حقیر با مطلبی آموزنده با عنوان. ..". همراه مولای متقیان مهمان خدا شو ...."...بروز شده است ..خوشحال خواهم شد دیدن کنید و نظرات ارزشمند خود را مرقوم فرمائید ، مثل همیشه منتظر قدمهای سبز و حضور گرمتان هستم ..زلیلی من شنیدم یا علی گفت ....به مجنون هم رسیدم یا علی گفت ....علی را ضربتی کاری نمی شد ....گمانم ابن ملجم هم یا علی گفت ...درپناه حق و خدا نگهدارتان :eek:
نقل قول کردن
رضا
#23 رضا 1388-06-12 21:34
با سلام و درود فراوان بر شما دوست عزیز و گرامی و قلم توانمندتان و آرزوی تندرستی و سعادتمندی شما در تمامی مراحل زندگانی ،و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در این ماه پربرکت و پر فضیلت.و تبریک میلاد با سعادت کریم اهل بیت حسن ابن علی (ع) .. باستحضار حضرت عالی میرساند کلبه درویشی حقیر با مطلبی آموزنده با عنوان. ..". همراه مولای متقیان مهمان خدا شو ...."...بروز شده است ..خوشحال خواهم شد دیدن کنید و نظرات ارزشمند خود را مرقوم فرمائید ، مثل همیشه منتظر قدمهای سبز و حضور گرمتان هستم ..زلیلی من شنیدم یا علی گفت ....به مجنون هم رسیدم یا علی گفت ....علی را ضربتی کاری نمی شد ....گمانم ابن ملجم هم یا علی گفت ...درپناه حق و خدا نگهدارتان :eek:
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 71 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها