غم محصول باغ آرزوست ...

 

گاهي لازم است انسان به خودش فرصت دهد تا در سكوت و تنهايي جراحات جان خسته اش

 

 را مرهم و مداوا كند تا بتواند مجدد زندگي را از نو بياغازد...عجيب است در سكوت و تنهايي

 

هميشه كمتر احساس تنهايي مي كنم ،شايد به اين خاطر است كه در اين حالت بيش از هر

 

 زماني حضور حضرت يار را مي توانم احساس كنم ... ياري كه در پس ِ هر رنج و غم و يأسي

 

عاشقانش را با مهر به صبوري فرا مي خواند ...

 


در شبهای پر از تنهایی ام
آبشار دیدگان من از فراق توست ...
اما دیگران گمان برند  آرزویم چیزی به غیر از توست
...

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

علي اخوان
#160 علي اخوان 1389-05-06 23:16
با سلام خدمت دوست عزيزم : بله تنهايي زماني که انسان برخود تحميل کرده باشد هديه اي است که نصيب کساني مي شود که به درک هدايت در مسيرکمال رسيده اند يعني صعود به لاهوت حضور را از ماندن در ناسوت وجود ترجيح مي داند اينان کساني هستند که قسمتي از زمان زندگي را به در پيچيدن با خودهاي دروغيني که پيرامون آنها روئيده مي گذرانند تا آن خود خدايي را از زير انبوه خودهاي دروغين نجات بدهند وتازه زمان رشد وتکامل است اين زمان زماني است که بايد به صاف کردن ضمير مشغول شوند پس تنهايي براي آنها نعمتي است که در سايه آن به رشد کمالات بپردازند تا به نوعي از تعالي روحي برسند خيلي حرف زدم معذرت مي خواهم ....؟
نقل قول کردن
علي اخوان
#159 علي اخوان 1389-05-06 23:16
با سلام خدمت دوست عزيزم : بله تنهايي زماني که انسان برخود تحميل کرده باشد هديه اي است که نصيب کساني مي شود که به درک هدايت در مسيرکمال رسيده اند يعني صعود به لاهوت حضور را از ماندن در ناسوت وجود ترجيح مي داند اينان کساني هستند که قسمتي از زمان زندگي را به در پيچيدن با خودهاي دروغيني که پيرامون آنها روئيده مي گذرانند تا آن خود خدايي را از زير انبوه خودهاي دروغين نجات بدهند وتازه زمان رشد وتکامل است اين زمان زماني است که بايد به صاف کردن ضمير مشغول شوند پس تنهايي براي آنها نعمتي است که در سايه آن به رشد کمالات بپردازند تا به نوعي از تعالي روحي برسند خيلي حرف زدم معذرت مي خواهم ....؟
نقل قول کردن
علي اخوان
#158 علي اخوان 1389-05-06 23:16
با سلام خدمت دوست عزيزم : بله تنهايي زماني که انسان برخود تحميل کرده باشد هديه اي است که نصيب کساني مي شود که به درک هدايت در مسيرکمال رسيده اند يعني صعود به لاهوت حضور را از ماندن در ناسوت وجود ترجيح مي داند اينان کساني هستند که قسمتي از زمان زندگي را به در پيچيدن با خودهاي دروغيني که پيرامون آنها روئيده مي گذرانند تا آن خود خدايي را از زير انبوه خودهاي دروغين نجات بدهند وتازه زمان رشد وتکامل است اين زمان زماني است که بايد به صاف کردن ضمير مشغول شوند پس تنهايي براي آنها نعمتي است که در سايه آن به رشد کمالات بپردازند تا به نوعي از تعالي روحي برسند خيلي حرف زدم معذرت مي خواهم ....؟
نقل قول کردن
علي اخوان
#157 علي اخوان 1389-05-06 23:16
با سلام خدمت دوست عزيزم : بله تنهايي زماني که انسان برخود تحميل کرده باشد هديه اي است که نصيب کساني مي شود که به درک هدايت در مسيرکمال رسيده اند يعني صعود به لاهوت حضور را از ماندن در ناسوت وجود ترجيح مي داند اينان کساني هستند که قسمتي از زمان زندگي را به در پيچيدن با خودهاي دروغيني که پيرامون آنها روئيده مي گذرانند تا آن خود خدايي را از زير انبوه خودهاي دروغين نجات بدهند وتازه زمان رشد وتکامل است اين زمان زماني است که بايد به صاف کردن ضمير مشغول شوند پس تنهايي براي آنها نعمتي است که در سايه آن به رشد کمالات بپردازند تا به نوعي از تعالي روحي برسند خيلي حرف زدم معذرت مي خواهم ....؟
نقل قول کردن
داود عباسی
#156 داود عباسی 1388-11-30 07:00
سلام
همیشه توسل به صبر و تحمل درد مشگل گشا نیست. شاید بعضی وقتها دوری از درد و کسب لذت تنها کاری باشد که انجام می باید داد.

زیبا دیدن زیبا زندگی کردن و همیشه لبخند زدن حتی به درد حتی به مرگ آفرینش لحظه هایی هنرمندانه است که تو می بایست نقاش آن باشی.

م.اقدسي : سلام ...ممنون از حضور و نظرتان ...
نقل قول کردن
داود عباسی
#155 داود عباسی 1388-11-30 07:00
سلام
همیشه توسل به صبر و تحمل درد مشگل گشا نیست. شاید بعضی وقتها دوری از درد و کسب لذت تنها کاری باشد که انجام می باید داد.

زیبا دیدن زیبا زندگی کردن و همیشه لبخند زدن حتی به درد حتی به مرگ آفرینش لحظه هایی هنرمندانه است که تو می بایست نقاش آن باشی.

م.اقدسي : سلام ...ممنون از حضور و نظرتان ...
نقل قول کردن
داود عباسی
#154 داود عباسی 1388-11-30 07:00
سلام
همیشه توسل به صبر و تحمل درد مشگل گشا نیست. شاید بعضی وقتها دوری از درد و کسب لذت تنها کاری باشد که انجام می باید داد.

زیبا دیدن زیبا زندگی کردن و همیشه لبخند زدن حتی به درد حتی به مرگ آفرینش لحظه هایی هنرمندانه است که تو می بایست نقاش آن باشی.

م.اقدسي : سلام ...ممنون از حضور و نظرتان ...
نقل قول کردن
داود عباسی
#153 داود عباسی 1388-11-30 07:00
سلام
همیشه توسل به صبر و تحمل درد مشگل گشا نیست. شاید بعضی وقتها دوری از درد و کسب لذت تنها کاری باشد که انجام می باید داد.

زیبا دیدن زیبا زندگی کردن و همیشه لبخند زدن حتی به درد حتی به مرگ آفرینش لحظه هایی هنرمندانه است که تو می بایست نقاش آن باشی.

م.اقدسي : سلام ...ممنون از حضور و نظرتان ...
نقل قول کردن
محسن عاصی
#152 محسن عاصی 1388-11-28 02:43
به روز شد

و از درد های بی سر و تهی شروع کرد که

شبیه مسمط بود !

و

به کاریکاتورهای رونالد سیرل رسید .

وقتی به چشم های بارت نگاه کرد ،

فهمید غزل شعر نیست !!

قصه هنوز تمام نشده بود

با چهارپاره ای ...


« دوربینت هنوز برعکس است

برکه ات روی ماه افتاده

آنقدر گریه کرده ای انگار

که علی توی چاه افتاده ! »


منتظر خوانش شماست .

با احترام
نقل قول کردن
محسن عاصی
#151 محسن عاصی 1388-11-28 02:43
به روز شد

و از درد های بی سر و تهی شروع کرد که

شبیه مسمط بود !

و

به کاریکاتورهای رونالد سیرل رسید .

وقتی به چشم های بارت نگاه کرد ،

فهمید غزل شعر نیست !!

قصه هنوز تمام نشده بود

با چهارپاره ای ...


« دوربینت هنوز برعکس است

برکه ات روی ماه افتاده

آنقدر گریه کرده ای انگار

که علی توی چاه افتاده ! »


منتظر خوانش شماست .

با احترام
نقل قول کردن
محسن عاصی
#150 محسن عاصی 1388-11-28 02:43
به روز شد

و از درد های بی سر و تهی شروع کرد که

شبیه مسمط بود !

و

به کاریکاتورهای رونالد سیرل رسید .

وقتی به چشم های بارت نگاه کرد ،

فهمید غزل شعر نیست !!

قصه هنوز تمام نشده بود

با چهارپاره ای ...


« دوربینت هنوز برعکس است

برکه ات روی ماه افتاده

آنقدر گریه کرده ای انگار

که علی توی چاه افتاده ! »


منتظر خوانش شماست .

با احترام
نقل قول کردن
محسن عاصی
#149 محسن عاصی 1388-11-28 02:43
به روز شد

و از درد های بی سر و تهی شروع کرد که

شبیه مسمط بود !

و

به کاریکاتورهای رونالد سیرل رسید .

وقتی به چشم های بارت نگاه کرد ،

فهمید غزل شعر نیست !!

قصه هنوز تمام نشده بود

با چهارپاره ای ...


« دوربینت هنوز برعکس است

برکه ات روی ماه افتاده

آنقدر گریه کرده ای انگار

که علی توی چاه افتاده ! »


منتظر خوانش شماست .

با احترام
نقل قول کردن
من خودم
#148 من خودم 1388-11-28 00:09
دیگر هرگز نگویید آرزو!
برای این واژه ی بی ریشه، معادل جدیدی ساخته ایم.
به روزم
هر تن ز جوانان وطن خانه ندارند
گر خانه نگیرند دگر لانه ندارند...
+ معرفی یک واژه به جای آرزو
نقل قول کردن
من خودم
#147 من خودم 1388-11-28 00:09
دیگر هرگز نگویید آرزو!
برای این واژه ی بی ریشه، معادل جدیدی ساخته ایم.
به روزم
هر تن ز جوانان وطن خانه ندارند
گر خانه نگیرند دگر لانه ندارند...
+ معرفی یک واژه به جای آرزو
نقل قول کردن
من خودم
#146 من خودم 1388-11-28 00:09
دیگر هرگز نگویید آرزو!
برای این واژه ی بی ریشه، معادل جدیدی ساخته ایم.
به روزم
هر تن ز جوانان وطن خانه ندارند
گر خانه نگیرند دگر لانه ندارند...
+ معرفی یک واژه به جای آرزو
نقل قول کردن
من خودم
#145 من خودم 1388-11-28 00:09
دیگر هرگز نگویید آرزو!
برای این واژه ی بی ریشه، معادل جدیدی ساخته ایم.
به روزم
هر تن ز جوانان وطن خانه ندارند
گر خانه نگیرند دگر لانه ندارند...
+ معرفی یک واژه به جای آرزو
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 105 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها