صواب يا ثواب ؟!


بعضي قرآن را براي پاداش و ثواب مي خوانند به همين دليل بيشتر به كميت ميزان تلاوت اهميت مي دهند
 و با شتاب از آيات مي گذرند .اما برخي هم براي يافتن راه صواب و دريافت نور هدايت مي خوانند و به همين دليل از تك تك آيات با تامل و تعمق عبور مي كنند تا شايد اندكي به مغز و معنا و جواهراتي كه در ژرفاي اين درياي عظيم و عميق نهاده شده دست يابند و طبيعي است كه با چنين خواندني است كه مي توان به بركات معنوي قرآن دست يافت .


قرآن معدن معرفت و ايمان است براي آنكه تشنه تعالي باشد .

 هنگام تلاوت  حجاب ها زدوده مي رود كه به معناي واقعي به عظمت خداوند و حرمت كلام او پي برده و تقواي اوليه را داراست و از هبوط مجدد مي هراسد .

قرآن بهترين برنامه براي زندگي سعادتمند است .

قرآن قدر و قيمت انسان را و ثروت و سرمايه هاي او را نشانش مي دهد .

شناخت خدا و معرفت و محبت و مطيع شدن  از مهمترين محصولات باغ قرآن است .

قرآن راه راست و راه سلوك و تهذيب را به انسان تعليم مي دهد

احوال دوستان خدا و دشمنان او را در دو جهان باز گو مي كند

عاقبت گذشتگان را براي عبرت ما بيان مي كندطريق مهار نفس و راه در امان شدن از شيطان را به انسان مي آموزد

قرآن بهترين و مهربانترين معلم و موعظه گر است .

قرآن شفا و شفيع است ...

ريسماني از نور  و نردباني است كه مي توان بوسيله آن از چاه دنيا بيرون آمد .

و........همه مي دانيم قرآن چيست و چه مي گويد امابا وجود اين همه ثمرات تنها دنبال ثواب بودن كار درستي است ؟!
نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 31 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها