طنز ، داروي تلخ شيرين شده  است ..    


 كسي كه نظم ندارد ، هيچ چيز ندارد !

معلمي كه دلسوز نيست فرصت سوز است ...


براي بدست آوردن دل ديگران تنها كافي است دست آنها را بگيريد .( به آنها ياري رسانيد )فقير كسي است كه داشته هايش را نمي بيند .

ثروت هر انساني ، سود و ثمر ي است كه به ديگران مي رساند .كسي كه بيش از يك بار عاشق شده ، هرگز عاشق نشده ...

پاك كن خطا ، خوبي است .انسان هاي معمولي از انتقاد مي ترسند اما دانايان از چاپلوسي مي هراسند.

انتقاد اگر سازنده نباشد سوزاننده است .هر كه تنبلي بكارد ، تباهي درو مي كند .

گاهي لذت غذا دادن به يك گربه گرسنه بيشتر از خوردن يك غذای خوشمزه  است.
نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

مهدی فرج الهی
#124 مهدی فرج الهی 1389-12-23 16:20
سلام

قشنگ بود

ممنون
نقل قول کردن
مهدی فرج الهی
#123 مهدی فرج الهی 1389-12-23 16:20
سلام

قشنگ بود

ممنون
نقل قول کردن
مهدی فرج الهی
#122 مهدی فرج الهی 1389-12-23 16:20
سلام

قشنگ بود

ممنون
نقل قول کردن
مهدی فرج الهی
#121 مهدی فرج الهی 1389-12-23 16:20
سلام

قشنگ بود

ممنون
نقل قول کردن
قشنگ
#120 قشنگ 1389-05-13 05:40
سلام ترانه هاتون خیلی قشنگن من اگه بخوام مثل شما خوب شعر بگم باید چیکارکنم؟ :eek: :cry:

م.اقدسی : سلام ، ممنون از حسن نظرتان ...برای سرودن شعر لازم است با عناصر سازنده آن آشنا شوید بهترین کتاب آموزشی که در این زمینه می شناسم :

کتاب :\" روزنه \" به نوشته آقای محمد کاظم کاظمی است .
نقل قول کردن
قشنگ
#119 قشنگ 1389-05-13 05:40
سلام ترانه هاتون خیلی قشنگن من اگه بخوام مثل شما خوب شعر بگم باید چیکارکنم؟ :eek: :cry:

م.اقدسی : سلام ، ممنون از حسن نظرتان ...برای سرودن شعر لازم است با عناصر سازنده آن آشنا شوید بهترین کتاب آموزشی که در این زمینه می شناسم :

کتاب :\" روزنه \" به نوشته آقای محمد کاظم کاظمی است .
نقل قول کردن
قشنگ
#118 قشنگ 1389-05-13 05:40
سلام ترانه هاتون خیلی قشنگن من اگه بخوام مثل شما خوب شعر بگم باید چیکارکنم؟ :eek: :cry:

م.اقدسی : سلام ، ممنون از حسن نظرتان ...برای سرودن شعر لازم است با عناصر سازنده آن آشنا شوید بهترین کتاب آموزشی که در این زمینه می شناسم :

کتاب :\" روزنه \" به نوشته آقای محمد کاظم کاظمی است .
نقل قول کردن
قشنگ
#117 قشنگ 1389-05-13 05:40
سلام ترانه هاتون خیلی قشنگن من اگه بخوام مثل شما خوب شعر بگم باید چیکارکنم؟ :eek: :cry:

م.اقدسی : سلام ، ممنون از حسن نظرتان ...برای سرودن شعر لازم است با عناصر سازنده آن آشنا شوید بهترین کتاب آموزشی که در این زمینه می شناسم :

کتاب :\" روزنه \" به نوشته آقای محمد کاظم کاظمی است .
نقل قول کردن
آريانا.Z
#116 آريانا.Z 1388-08-27 19:15
۱ـ بعضی ها را از سر راه بر می دارند و بعضی ها را سر راه میگذارند.
۲ـ همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.
۳ـ شاید زیبا ترین منحنی دنیا ، لبخند باشد.
۴ـ شیرین ، زندگی تلخی را برای فرهاد رقم زد.
۵ـ بعضی ها برای رسیدن به داد ، بیداد میکنند.
۶ـ مشق نگاهش جوهر قلمم را تمام کرد.
۷ـ برای فاسد نشدن افکارم ، آنها را داخل فریزر گذاشتم.
۸ـ بلند پروازی های پرنده ، نتیجه اش قفس بود.
۱۲ـ شب در کارنامه سیاه زندگیش بی نهایت ستاره دارد.
۱۳ـ بعضی از زنها چون موج تلاطم دارند و بعضی از مردها چون صخره تحمل.
۱۴ـ نمیدانم شما تره چه کسی را پاک میکنید ، اما من کشک خودم را می سابم.
۱۶ـ وقتی از ناراحتی منفجر شد همه بدنبال پیدا کردن جعبه سیاه او بودند.
۱۷ـ زندگی بدون عشق مثل بیژامه بدون کش است.
۱۸ـ در اولین آشنایی وقتی با من دست داد، من ، دلم را از دست دادم.
ماهنامه مکتوب شماره ۲۶ مهر ماه ۸۸
نقل قول کردن
آريانا.Z
#115 آريانا.Z 1388-08-27 19:15
۱ـ بعضی ها را از سر راه بر می دارند و بعضی ها را سر راه میگذارند.
۲ـ همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.
۳ـ شاید زیبا ترین منحنی دنیا ، لبخند باشد.
۴ـ شیرین ، زندگی تلخی را برای فرهاد رقم زد.
۵ـ بعضی ها برای رسیدن به داد ، بیداد میکنند.
۶ـ مشق نگاهش جوهر قلمم را تمام کرد.
۷ـ برای فاسد نشدن افکارم ، آنها را داخل فریزر گذاشتم.
۸ـ بلند پروازی های پرنده ، نتیجه اش قفس بود.
۱۲ـ شب در کارنامه سیاه زندگیش بی نهایت ستاره دارد.
۱۳ـ بعضی از زنها چون موج تلاطم دارند و بعضی از مردها چون صخره تحمل.
۱۴ـ نمیدانم شما تره چه کسی را پاک میکنید ، اما من کشک خودم را می سابم.
۱۶ـ وقتی از ناراحتی منفجر شد همه بدنبال پیدا کردن جعبه سیاه او بودند.
۱۷ـ زندگی بدون عشق مثل بیژامه بدون کش است.
۱۸ـ در اولین آشنایی وقتی با من دست داد، من ، دلم را از دست دادم.
ماهنامه مکتوب شماره ۲۶ مهر ماه ۸۸
نقل قول کردن
آريانا.Z
#114 آريانا.Z 1388-08-27 19:15
۱ـ بعضی ها را از سر راه بر می دارند و بعضی ها را سر راه میگذارند.
۲ـ همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.
۳ـ شاید زیبا ترین منحنی دنیا ، لبخند باشد.
۴ـ شیرین ، زندگی تلخی را برای فرهاد رقم زد.
۵ـ بعضی ها برای رسیدن به داد ، بیداد میکنند.
۶ـ مشق نگاهش جوهر قلمم را تمام کرد.
۷ـ برای فاسد نشدن افکارم ، آنها را داخل فریزر گذاشتم.
۸ـ بلند پروازی های پرنده ، نتیجه اش قفس بود.
۱۲ـ شب در کارنامه سیاه زندگیش بی نهایت ستاره دارد.
۱۳ـ بعضی از زنها چون موج تلاطم دارند و بعضی از مردها چون صخره تحمل.
۱۴ـ نمیدانم شما تره چه کسی را پاک میکنید ، اما من کشک خودم را می سابم.
۱۶ـ وقتی از ناراحتی منفجر شد همه بدنبال پیدا کردن جعبه سیاه او بودند.
۱۷ـ زندگی بدون عشق مثل بیژامه بدون کش است.
۱۸ـ در اولین آشنایی وقتی با من دست داد، من ، دلم را از دست دادم.
ماهنامه مکتوب شماره ۲۶ مهر ماه ۸۸
نقل قول کردن
آريانا.Z
#113 آريانا.Z 1388-08-27 19:15
۱ـ بعضی ها را از سر راه بر می دارند و بعضی ها را سر راه میگذارند.
۲ـ همه چیز بر وفق مراد است و بعضی ها سوار بر خر مراد.
۳ـ شاید زیبا ترین منحنی دنیا ، لبخند باشد.
۴ـ شیرین ، زندگی تلخی را برای فرهاد رقم زد.
۵ـ بعضی ها برای رسیدن به داد ، بیداد میکنند.
۶ـ مشق نگاهش جوهر قلمم را تمام کرد.
۷ـ برای فاسد نشدن افکارم ، آنها را داخل فریزر گذاشتم.
۸ـ بلند پروازی های پرنده ، نتیجه اش قفس بود.
۱۲ـ شب در کارنامه سیاه زندگیش بی نهایت ستاره دارد.
۱۳ـ بعضی از زنها چون موج تلاطم دارند و بعضی از مردها چون صخره تحمل.
۱۴ـ نمیدانم شما تره چه کسی را پاک میکنید ، اما من کشک خودم را می سابم.
۱۶ـ وقتی از ناراحتی منفجر شد همه بدنبال پیدا کردن جعبه سیاه او بودند.
۱۷ـ زندگی بدون عشق مثل بیژامه بدون کش است.
۱۸ـ در اولین آشنایی وقتی با من دست داد، من ، دلم را از دست دادم.
ماهنامه مکتوب شماره ۲۶ مهر ماه ۸۸
نقل قول کردن
سهراب گل هاشم
#112 سهراب گل هاشم 1388-08-25 01:36
سلام بر شما
کاریکلماتورهای زیبا و آموزنده ای بود. :eek:
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 180 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها