عـزيـز دلم ، نـور چشمم ، گـريه چـرا ؟


غصه خوردن و اشک ريختن ... درد چه کسي را درمان کرده ؟

من بـا کـلام تو کـوکـم ...حـرف بزن ، غمـت را به قلب من بريـز ...

شايد دوســت دسـت ياري خـدا باشـد !

 


هر در بسته اي کلـيـدي دارد و هر مشکلي راه حلي

اما گاه ديو يأس  آن را پنهان مي کند و تو بايد به مـدد اميــد آن را بيابي ...


به داشـته هايت نگاه کن ... ببين چقــدر دارايي !

تو خــدا را داري که خزانه دار همه گنج هاي عالم است

 وهر کس با اوست موفقيت و سعادت نيز با او خواهد بود.


عشق به او گرانبها ترين گوهر هستي است که نصيب هر کسي نمي شود


و فقط خوباني چون تو هستند که از عشق او سرشارند.

 

غمهـاي گنجشـکي دنيـا روزي چه زود چه دير، پــَر مي کشند و مي روند

و تو مي ماني و يک شــادي ابــدي که محصول

 

خوبـي و سخت کوشي و صبـوري است .

 

ديروز انسان هاي زيادي از دنيا رفتند

 اما من و تو هنوز گوهـر زمان را براي رسيدن به آرزومان در دست داريم .

 فقط کافي است قـدر خود را بدانيم و کم نخواهيم و کم نکوشيم و صبورتر باشيم .

تو خوبي و همين خوب بودن بهترين و راحت ترين راه برتري و سبقـت از ديگران است...

ديگر چه مي خواهي ؟ !


هر چيزي را که از دست بدهيم به يـاري يـار جبران پذير است 

اما بايد مراقـب باشيـم خـدا را از ما نگيرند !

که اگر عشــق به او در قلب کسي نباشد ، مفلـس ترين عالـم خواهد بود .

 


 این چند سطر را برای یکی از دوستان عزیزم نوشتم که نمیدانم

چرا غمگین است ..

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

دیدگاه‌ها   

زهرا
#114 زهرا 1391-01-17 20:35
مرسی از دستنوشته ها و حرفهای دلتون چقدر گریه کردم و خالی شدم

فرشته مهر : ممنون از حضورتان . اما گریه چرا ؟
نقل قول کردن
مهناز
#113 مهناز 1390-11-29 19:36
موفق باشید

فرشته مهر : ممنون ..
نقل قول کردن
ali zarrin
#112 ali zarrin 1389-03-07 05:09
ای کاش میتونستم گریه کنم
هر وقت گریه میکنم خیلی سبکتر میشم
هروقت گریه میکنم احساس میکنم خدا بیشتر به من توجه داره
ولی ... ولی چند وقتیه دیگه نمیتونم گریه کنم
ای کاش میشد ایمان داشت که اگه حرفی رو هم به سر زبون نیاریم خدا متوجه میشه
ای کاش اونقدر ایمانم قوی بود که قبول میکردم اگه هر اتفاقی تو زندگیم میفته مصلحتی توش هست و از شکست ها و ناکامیها نرنجیم.
ای کاش ....

........................................................

م.اقدسی : خدا همه حرفهای ما را می داند چه بگوییم و چه به زبان نیاوریم ...برای این مسئله دلیل مستند هم دارم که اگر خواستید برایتان می گویم ...علت هر رنج و مشکلی مصلحت نیست ...اکثراوقات نتیجه اندیشه و رفتار نادرست ماست و گاهی هم به خاطر حکمت و مصلحت الهی است .

همه هستی هماهنگ با هم در راستای هدف آفرینش انجام وظیفه می کنند ...چه رنج و مصائب نتیجه اعمال ما باشد و چه به صلاح ما در عین حال هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی انسان است ...شکستی وجود ندارد ... چون سعادت یک چیز است و آن رسیدن به پاکی و نیکی و دانایی است و این راه همیشه و برای همه باز است و هیچکس نمی تواند بگوید من دیگر شکست خوردم و نمی توانم ادامه بدهم و....

مشکلات ریسمان مهر خدایند که ما را از چاه دنیا نجات می دهند ...
اگر این حاجات و مشکلات نباشد کمتر انسانی می تواند در راه عبودیت و بندگی باقی بماند و طغیان نکند و سرکش نشود ....

برخی نعمتها در لباس نقمتند و ما قدرشان را نمی دانیم اما بعد ها که به نتیجه وجود آنها دقت کنیم خدا را به خاطر آنها شکر می کنیم ....
نقل قول کردن
ali zarrin
#111 ali zarrin 1389-03-07 05:09
ای کاش میتونستم گریه کنم
هر وقت گریه میکنم خیلی سبکتر میشم
هروقت گریه میکنم احساس میکنم خدا بیشتر به من توجه داره
ولی ... ولی چند وقتیه دیگه نمیتونم گریه کنم
ای کاش میشد ایمان داشت که اگه حرفی رو هم به سر زبون نیاریم خدا متوجه میشه
ای کاش اونقدر ایمانم قوی بود که قبول میکردم اگه هر اتفاقی تو زندگیم میفته مصلحتی توش هست و از شکست ها و ناکامیها نرنجیم.
ای کاش ....

........................................................

م.اقدسی : خدا همه حرفهای ما را می داند چه بگوییم و چه به زبان نیاوریم ...برای این مسئله دلیل مستند هم دارم که اگر خواستید برایتان می گویم ...علت هر رنج و مشکلی مصلحت نیست ...اکثراوقات نتیجه اندیشه و رفتار نادرست ماست و گاهی هم به خاطر حکمت و مصلحت الهی است .

همه هستی هماهنگ با هم در راستای هدف آفرینش انجام وظیفه می کنند ...چه رنج و مصائب نتیجه اعمال ما باشد و چه به صلاح ما در عین حال هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی انسان است ...شکستی وجود ندارد ... چون سعادت یک چیز است و آن رسیدن به پاکی و نیکی و دانایی است و این راه همیشه و برای همه باز است و هیچکس نمی تواند بگوید من دیگر شکست خوردم و نمی توانم ادامه بدهم و....

مشکلات ریسمان مهر خدایند که ما را از چاه دنیا نجات می دهند ...
اگر این حاجات و مشکلات نباشد کمتر انسانی می تواند در راه عبودیت و بندگی باقی بماند و طغیان نکند و سرکش نشود ....

برخی نعمتها در لباس نقمتند و ما قدرشان را نمی دانیم اما بعد ها که به نتیجه وجود آنها دقت کنیم خدا را به خاطر آنها شکر می کنیم ....
نقل قول کردن
ali zarrin
#110 ali zarrin 1389-03-07 05:09
ای کاش میتونستم گریه کنم
هر وقت گریه میکنم خیلی سبکتر میشم
هروقت گریه میکنم احساس میکنم خدا بیشتر به من توجه داره
ولی ... ولی چند وقتیه دیگه نمیتونم گریه کنم
ای کاش میشد ایمان داشت که اگه حرفی رو هم به سر زبون نیاریم خدا متوجه میشه
ای کاش اونقدر ایمانم قوی بود که قبول میکردم اگه هر اتفاقی تو زندگیم میفته مصلحتی توش هست و از شکست ها و ناکامیها نرنجیم.
ای کاش ....

........................................................

م.اقدسی : خدا همه حرفهای ما را می داند چه بگوییم و چه به زبان نیاوریم ...برای این مسئله دلیل مستند هم دارم که اگر خواستید برایتان می گویم ...علت هر رنج و مشکلی مصلحت نیست ...اکثراوقات نتیجه اندیشه و رفتار نادرست ماست و گاهی هم به خاطر حکمت و مصلحت الهی است .

همه هستی هماهنگ با هم در راستای هدف آفرینش انجام وظیفه می کنند ...چه رنج و مصائب نتیجه اعمال ما باشد و چه به صلاح ما در عین حال هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی انسان است ...شکستی وجود ندارد ... چون سعادت یک چیز است و آن رسیدن به پاکی و نیکی و دانایی است و این راه همیشه و برای همه باز است و هیچکس نمی تواند بگوید من دیگر شکست خوردم و نمی توانم ادامه بدهم و....

مشکلات ریسمان مهر خدایند که ما را از چاه دنیا نجات می دهند ...
اگر این حاجات و مشکلات نباشد کمتر انسانی می تواند در راه عبودیت و بندگی باقی بماند و طغیان نکند و سرکش نشود ....

برخی نعمتها در لباس نقمتند و ما قدرشان را نمی دانیم اما بعد ها که به نتیجه وجود آنها دقت کنیم خدا را به خاطر آنها شکر می کنیم ....
نقل قول کردن
ali zarrin
#109 ali zarrin 1389-03-07 05:09
ای کاش میتونستم گریه کنم
هر وقت گریه میکنم خیلی سبکتر میشم
هروقت گریه میکنم احساس میکنم خدا بیشتر به من توجه داره
ولی ... ولی چند وقتیه دیگه نمیتونم گریه کنم
ای کاش میشد ایمان داشت که اگه حرفی رو هم به سر زبون نیاریم خدا متوجه میشه
ای کاش اونقدر ایمانم قوی بود که قبول میکردم اگه هر اتفاقی تو زندگیم میفته مصلحتی توش هست و از شکست ها و ناکامیها نرنجیم.
ای کاش ....

........................................................

م.اقدسی : خدا همه حرفهای ما را می داند چه بگوییم و چه به زبان نیاوریم ...برای این مسئله دلیل مستند هم دارم که اگر خواستید برایتان می گویم ...علت هر رنج و مشکلی مصلحت نیست ...اکثراوقات نتیجه اندیشه و رفتار نادرست ماست و گاهی هم به خاطر حکمت و مصلحت الهی است .

همه هستی هماهنگ با هم در راستای هدف آفرینش انجام وظیفه می کنند ...چه رنج و مصائب نتیجه اعمال ما باشد و چه به صلاح ما در عین حال هر دو یک هدف را دنبال می کنند و آن رشد و تعالی انسان است ...شکستی وجود ندارد ... چون سعادت یک چیز است و آن رسیدن به پاکی و نیکی و دانایی است و این راه همیشه و برای همه باز است و هیچکس نمی تواند بگوید من دیگر شکست خوردم و نمی توانم ادامه بدهم و....

مشکلات ریسمان مهر خدایند که ما را از چاه دنیا نجات می دهند ...
اگر این حاجات و مشکلات نباشد کمتر انسانی می تواند در راه عبودیت و بندگی باقی بماند و طغیان نکند و سرکش نشود ....

برخی نعمتها در لباس نقمتند و ما قدرشان را نمی دانیم اما بعد ها که به نتیجه وجود آنها دقت کنیم خدا را به خاطر آنها شکر می کنیم ....
نقل قول کردن
bahar
#108 bahar 1388-04-01 13:57
:-)
نقل قول کردن
bahar
#107 bahar 1388-04-01 13:57
:-)
نقل قول کردن
bahar
#106 bahar 1388-04-01 13:57
:-)
نقل قول کردن
bahar
#105 bahar 1388-04-01 13:57
:-)
نقل قول کردن
سارا زرتشت
#104 سارا زرتشت 1388-02-04 23:33
با سلام از شما سپاسگذارم نوشته های شما به من ارامش میدهد
نقل قول کردن
سارا زرتشت
#103 سارا زرتشت 1388-02-04 23:33
با سلام از شما سپاسگذارم نوشته های شما به من ارامش میدهد
نقل قول کردن

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 63 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها