سلام به دوستداران دانایی و نیکویی ..

 

 

فهرستي از کتاب هاي بزرگ جهان :

1
نام کتاب: قرآن
نویسنده: کتاب وحی الهی
مکان و زمان :عربستان قرن یکم هجری
ترجمه فارسی یا نسخه معتبر:
 ترجمه مهدی الهی قمشه ای
 
2
 خوشه های علف
 والت ویتمان
 آمریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه ملّخص   سیروس پرهام
 
3
 گلشن راز
 شیخ محمود شبستری
 ایران قرن هفتم هجری
 نسخه الهی قمشه ای با مقدمه وتوضیحات
 
4
 تذکرة الاولیاء
 عطار
 ایران قرن هفتم هجری
 متن فارسی ویرایش و توضیحات پرفسور کربن
 
5
 جنگ و صلح
 تولستوی
 روسیه قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه کاظم انصاری
 
6
 سیروسلوک ترسا
 جان بانیان
 انگلیس قرن هفدهم میلادی
 ترجمه فارسی قدیمی چاپ زمان قاجار
 
7
 کلیله و دمنه
 روایت نصراله منشی
 ایران قرن هفتم هجری
 ویرایش وتوضیحات مجتبی مینوی
 
8
 بهشت گم شده
 جان میلتون
 انگلیس قرن هفدهم میلادی
 ترجمه شجاع الدین شفا با تلخیص
 
9
 کتاب مقدس
 انبیای بنی اسرائیل
 خاورمیانه هزاره هفتم پیش از میلاد تا تولد مسیح
 ترجمه تفسیری جدید و ترجمه کلیسای انجیلی تهران
 
10
 کمدی الهی
 دانته
 ایتالیا قرن سیزدهم میلادی
 ترجمه شجاع الدین شفا
در سه جلد با توضیحات وتصاویر
 
11
 شهرخدا
 آگوستین قدیس
 رم باستان حدود قرن سوم میلادی
 ترجمه نسبتاً خوب فارسی دارد
 
12
 نامه های مارسیلیوفیچینو
 مارسیلیو فیچینو
 ایتالیا قرن پانزدهم میلادی
 ترجمه فارسی ندارد
 
13
 کلیات آثار
شکسپیر
 ویلیام شکسپیر
 انگلیس قرن هفدهم میلادی
 ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادی در انتظار ترجمه های بهتر
 
14
 زندگی گوته
 هنری لویس
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
15
 شاکونتالا
 کالیداسا
 هند حدود قرن پنجم میلادی
 ترجمه متن کامل مترجم هندی ایندوشیکهر و ترجمه منثور وملخص از علی اصغر حکمت
 
16
 شاهزاده گنجی
 مورا ساکی شیکیبو
 ژاپن قرن یازدهم میلادی
 ترجمه فارسی ندارد
 
17
 گفتار در روش
 رنه دکارت
 فرانسه قرن هفدهم میلادی
 ترجمه محمّد علی فروغی
ترجمه کامل و عالی است
 
18
 مکالمات
 افلاطون
 یونان قرن چهارم پیش از میلاد
 ترجمه دکتر کاویانی، دکتر لطفی و فوآد روحانی
 
19
 سیرت کورش کبیر
 کسنوفون
 یونان قرن چهارم پیش از میلاد
 ترجمه فارسی دارد
 
20
 تاریخ هرودوت
 هرودوت
 یونان قرن پنجم پیش از میلاد
 ترجمه فارسی خوب دارد
 
21
 آنا کارنینا
 تولستوی
 روسیه قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
22
 تحقیق ما اللهند
 ابوریحان بیرونی
 ایران قرن چهارم هجری
 تصحیح جلال همایی -  اثر فارسی است
 
23
 اخلاق
 اسپینوزا
 هلند قرن هفدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد

 
24
 شهریار
 ماکیاولی
 ایتالیا قرن پانزدهم میلادی
 ترجمه داریوش آشوری
 
25
 سفرهای گالیور
 جاناتان سوئیفت
 انگلیس قرن هفدهم میلادی
 ترجمه محمد قاضی
 
26
 والدن
 هنری دیوید ثورو
 آمریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی ندارد
 
27
 چهار مقاله   عروضی
 نظامی عروضی سمرقندی
 ایران قرن ششم هجری
 تصحیح علامه قزوینی – فارسی است
 
28
 تاریخ بیهقی
 ابوالحسن بیهقی
 ایران قرن ششم هجری
 فارسی است
 
29
 افسانه های لافونتن
 ژان دولافونتن
 فرانسه قرن هفدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد ملک الشعرای بهار و پروین اعتصامی نیز بعضی داستان ها را به نظم درآورده اند
 
30
 داستان های کوتاه
تولستوی
 تولستوی
 روسیه قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه ها ی پراکنده
 
31
 پنج گنج
 نظامی گنجوی
 ایران قرن ششم هجری
 نسخه   وحید دستگردی
 
32
 نمایشنامه های یوری پیدس
 یوری پیدس
 یونان قرن پنجم پیش از میلاد
 ترجمه ها ی پراکنده
 
33
 ایلیاد و اودیسه
 هومر
 یونان قرن هفتم تا دهم پیش از میلاد
 ترجمه سعید نفیسی
 
34
 سفرنامه
 ناصر خسرو قبادیانی
 ایران قرن پنجم هجری
 فارسی است
 
35
 حدیقة الحقیقه
 سنایی غزنوی
 ایران قرن ششم هجری
 تصحیح مدرس رضوی
 
36
 افسانه های پریان
 هانس کریستین اندرسن
 دانمارک قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه های پراکنده و متعدد
 
37
 دیوان حافظ
 شمس الدین حافظ شیرازی
 ایران قرن هشتم هجری
 نسخه حسین الهی قمشه ای
 
38
 قصیده تائیه(نظم السلوک)
 ابن فارض مصری
 مصر قرن ششم هجری
 ترجمه و تفسیر سیف فرغانی در کتابی با عنوان مشارق الدراری
 
39
 اسفار
 ملاصدرا
 ایران قرن دهم هجری
 ترجمه پراکنده جواد مسلح و دیگران
 
40
 فائوست
 جان ولفگانگ گوته
 آلمان قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه دکتر مبشری
 
41
 لغتنامه دهخدا
 علی اکبردهخدا
 ایران معاصر
 فارسی است
 
42
 بوستان
 سعدی شیرازی
 ایران قرن هفتم هجری
 شرح خزائلی
 
43
 گزیده آثار نیچه
 والتر کوفمن
 آلمان قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه داریوش آشوری
 
44
 آثار فرانسیس بیکن شامل مقالات و ارغنون جدید
 فرانسیس بیکن
 انگلیس قرن شانزدهم و هفدهم
میلادی
 ترجمه پراکنده بخصوص از کتاب ارغنون جدید
 
45
 رباعیات حکیم عمر خیام
 خیام نیشابوری
 ایران قرن ششم هجری
 نسخه حسین الهی قمشه ای
 
46
 اسرارالتوحید
 محمدبن منور
 ایران قرن پنجم هجری
 فارسی است
 
47
 مثنوی معنوی
 جلال الدین محمد بلخی(مولوی)
 ایران قرن هفتم هجری
 نسخه کلاله خاور
 
48
 انسان های نمونه
 رالف والدو امرسن
 امریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی ندارد
 
49
 آلیس در سرزمین عجایب
 لوئیس کرول
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
50
 فرهنگ ضرب المثل های فارسی
 دهخدا
 ایران معاصر
 متن فارسی است
 
51
 اوصاف الاشراف
 خواجه نصیر طوسی
 ایران قرن هفتم هجری
 متن فارسی است
به خط عمادالکتاب قزوینی
 
52
 دوست بشر
 مایکل شپرد
 انگلیس معاصر
 ترجمه فارسی ندارد
 
53
 پیامبر
 جبران خلیل جبران
 آمریکا قرن بیستم میلادی
 ترجمه  حسین الهی قمشه ای
 
54
 فیه ما فیه
 جلال الدین محمد بلخی (مولوی)
 ایران قرن هفتم هجری
 نسخه   فروزانفر
 
55
 گلستان
 سعدی شیرازی
 ایران قرن هفتم هجری
 نسخه   غلامحسین یوسفی
 
56
 فصوص الحکم
 محی الدین عربی
 اسپانیا قرن ششم هجری
 ترجمه  و شرح از احمد موحد
 
57
 مقالات بزرگ از همه   ملت ها
 پریچارد(گردآوری

معرفی وویرایش)
 انگلیس معاصر
 ترجمه فارسی ندارد
 
58
 افسانه های کنتربری
 جفری چاسر
 انگلیس قرن چهاردهم میلادی
 ترجمه های پراکنده
 
59
 مثنوی های عطار
 شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری
 ایران قرن ششم هجری
 نسخه های شفیعی کدکنی
 
60
 شاهنامه
 ابوالقاسم فردوسی
 ایران قرن چهارم هجری
 متن فارسی است
 
61
 
 بها گاواد گیتا
 ناشناس
 هند حدود قرن ششم پیش از میلاد
 ترجمه ایندوشیکهر
 
62
 مقالات شمس
 شمس تبریزی
 ایران قرن هفتم هجری
 نسخه   موحد
 
63

 شرح حال برتراند راسل
 برتراند راسل
 انگلیس معاصر
 ترجمه احمد بیرشک
 
64
 
 شرح حال بنیامین فرانکلین
 بنیامین فرانکلین
 امریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی ندارد
 
65

 مجموعه اشعار
امیلی دیکنسن
 دیکنسن
 امریکا قرن نوزدهم میلادی
 قطعات پراکنده توسط  حسین الهی قمشه ای و یک مجموعه با ترجمه سعیدی
 
66

 
 اشعار عرفانی
 آلن جاکوبز
 انگلیس معاصر
 ترجمه فارسی ندارد
 
67
 اندیشه
 مارکوس اورلیوس
 روم قرن دوم میلادی
 ترجمه ملخص  نجف دریابندری و ترجمه کامل ولی متوسط از عرفان ثابتی
 
68
 اعترافات
 ژان ژاک روسو
 فرانسه قرن هجدهم میلادی
 ترجمه دکتر زیرک زاده
 
69
 برادران کارامازوف
 داستایوسکی
 روسیه قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
70
 دن کیشوت
 سروانتس
 اسپانیا قرن شانزدهم میلادی
 ترجمه محمد قاضی
 
71
 اعترافات اگوستین قدیس
 آگوستین قدیس
 روم قرن سوم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
72
 امیل
 ژان ژاک روسو
 فرانسه قرن هجدهم میلادی
 ترجمه دکتر زیرک زاده
 
73
 دکامرون
 بوکاچیو
 ایتالیا قرن چهاردهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
74
 هزارو یک شب
(متن عربی)
 گردآورندگان ناشناس
 ایران قرن یازدهم هجری
 تر جمه عبداللطیف تسوجی
 
75
 ورای خیر و شر
 نیچه
 المان قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
76
 شرح حال چلینی
 چلینی
 ایتالیا قرن هجدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
77
 زیبایی شناسی
 بندیتو کروچه
 ایتالیا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه   فواد روحانی
 
78
 عشق هرگز     نمی میرد
 امیلی برونته
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
79
 نمایشنامه های پنجگانه   اسکاروایلد
 اسکاروایلد
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
80
 غرور و تعصب
 جین استین
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه خانم مصاحب
 
81
 تصویر دوریان گری
 اسکاروایلد
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فرهاد
 
82
 نمایشنامه دشمن بشر
 هنریک ایبسن
 نروژ قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
83
 حرف اتشین
 ناتانیل هاتورن
 امریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
84
 نمایشنامه   پیگمالیون
 برنارد شاو
 انگلیس قرن بیستم میلادی
 ترجمه فارسی دارد

(نام دیگر اثر در فیلم:بانوی زیبای من)
 
85
 نمایشنامه   خانه   عروسک
 ایسبن
 نروژ قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد

 
86
 آثار هنری لانگ فلو
 هنری لانگ فلو
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 قطعات پراکنده به فارسی ترجمه شده است
 
87
 به سوی فانوس دریایی
 ویرجینیاولف
 انگلیس قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
88
 مجموعه داستان های کوتاه(کتاب طرح ها)
 واشینگتن ایروینگ
 امریکا قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه های پراکنده
 
89
 کتاب تغییرات(ایچینگ)
 نویسنده گمنام چینی
 چین پیش از میلاد مسیح
 ترجمه فارسی دارد

90
 مجموعه نوشته های زردشتی
 زردشت
 ایران قرن ششم پیش از میلاد
 ترجمه فارسی دارد

 
91
 ناکجا آباد
 توماس مور
 انگلیس قرن شانزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
92
 الفهرست(متن عربی)
 ابن ندیم
 ایران قرن پنجم هجری
 ترجمه فارسی دارد
 
93
 شرایع الاسلام(متن عربی)
 علامه حلی
 ایران قرن هفتم هجری
 ترجمه فارسی دارد
 
94
 اساس الاقتباس
 خواجه نصیر طوسی
 ایران قرن هفتم هجری
 متن فارسی است
 
95
 نفایس الفنون
 محمد ابن محمود آملی
 ایران قرن هفتم هجری
 متن فارسی است
 
96
 فصوص الحکمه
 ابونصر فارابی
 ایران قرن چهارم هجری
 ترجمه مهدی الهی قمشه ای
 
97
 نامه های عین القضات همدانی
 عین القضات همدانی
 ایران قرن ششم هجری
 فارسی است
 
98
 داستان های برادران گریم
 جکوب و ویلهلم گریم
 آلمان قرن نوزدهم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
99
 در طبیعت اشیاء
 لوکر تیوس
 یونان قرن ششم میلادی
 ترجمه فارسی دارد
 
100
 انسان الکامل
 عزیزالدین نسفی
 ایران قرن ششم هجری
 فارسی است
فهرستي از کتاب هاي   بزرگ  جهان

منبع :  http://www.drelahighomshei.com/persian/100_book.asp      

 با مهر و امید به فردایی بهتر : دوستدار شما خوبان میترا

 {jcomments off}

 

 

 

 

نسخه پرفسفر فرشته ..

با داشتن یک ارتباط خوب

با خدا و خوب بودن و خوبی

کردن ، می توان از دیگران

سبقت گرفت و برتر شد..

 

ایده های فرشته

آدرس اینستاگرام  :

https://www.instagram.com/mitra.Aghdasia

 

کانال تلگرام دوستان خدا  :

https://telegram.me/FereshteyeMehr

حاضرین در سایت

ما 162 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آمار بازدیدها

آیه ی ماه

  دوستان خدا
به جز اهل تقوا نباشند
ليکن اکثر مردم از اين مطلب
آگاه نيستند .  انفال - 34

نامه به خداوند

❤  ❤   ❤   

جستجو در سایت

آخرین مطالب

پربازدیدترین ها